Advokatfirman
Beskow AB

Advokatfirma med människor i fokus

Varför en advokatbyrå?

Bara den som är ledamot av Sveriges Advokatsamfund har rätt att använda sig av titeln advokat. För att bli advokat krävs att man har genomgått fyra och ett halvt års utbildning och avlagt en juristexamen. Vidare krävs att man har erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete under minst tre års tid. Utöver detta krävs också att man avlägger en godkänd advokatexamen.

Sveriges Advokatsamfund har stränga etiska regler som en advokat måste följa. Dessa regler gäller alla advokater och biträdande jurister som arbetar på en advokatbyrå.

Vid brott mot dessa etiska regler riskerar advokaten att straffas med t.ex. böter eller i värsta fall uteslutning ur Advokatsamfundet. Om något trots allt skulle bli fel på grund av de råd en klient fått av en advokat så kan skadan täckas av advokatens ansvarsförsäkring. En sådan är obligatorisk för Advokatbyråer.

Om oss

Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå med humanjuridisk inriktning. Detta betyder att vi fokuserar på att hjälpa människor i deras livs ofta svåraste situationer. Vi har alltid människan i fokus och ser varje problem som ett första steg mot en förbättring av människans livssituation.

Vi tror på varje individs egna värde oavsett bakgrund och livsval. Vi tror också på varje individs förmåga att växa och utvecklas.

Några av våra uppdrag

Vi arbetar med olika typer av uppdrag främst med humanjuridisk inriktning. Om ni funderar över något så kontakta oss gärna. Du kan i de flesta fall själv välja advokat.
Se fler av våra uppdrag här.

Försvararuppdrag

Advokat Martin Beskow åtar sig uppdrag som försvarare i brottmål, både som offentlig försvarare (via förordnande från tingsrätten) och privat…

Brottsofferfrågor

Den som drabbats av ett brott kan kostnadsfritt få en egen jurist, ett målsägandebiträde Målsägandebiträdet hjälper målsäganden (brottsoffret) att ta vara på…

Särskild företrädare

Tingsrätten utser en särskild företrädare för barn då en vårdnadshavare är misstänkt för brott eller har en sådan relation till en misstänkt att han eller hon inte kommer att tillvarata barnets rätt…

Tvångsvård

När samhället misstänker att barn eller ungdomars hälsa och utveckling riskerar att skadas, eller att någon far illa på grund av missbruk eller psykisk störning, kan tvångsvård vidtas med stöd av LVU, LVM eller LPT…

Kontakta oss

Använd formuläret för att enklast komma i kontakt med oss. Vi svarar så snabbt vi kan.


Advokatfirman Beskow AB

Slottet 1
722 11, Västerås
Telefon: 021-13 26 10
Fax: 021-12 35 00
E-post: advokat@beskow.se

Rulla till toppen