Kostnadsfrågor

Kostnadsfrågor

Det finns ett seglivat rykte om att det alltid skulle vara dyrt att anlita advokat. Sanningen är ofta en annan.
I de fall kostnader uppkommer finns olika sätt att få hjälp med detta. Advokatbyrån kan hjälpa till med mer än många tror. Vill du veta mer om detta så ring oss för en förutsättningslös diskussion.

Domstol kan förordna advokat

I flera typer av ärenden betalar staten advokatkostnaderna. Den som är misstänkt för brott kan få en försvarsadvokat utsedd av domstolen, som då också betalar kostnaden. Den som frikänns behöver inte betala tillbaka något alls. Vid fällande dom kan man få betala tillbaka hela eller en del av kostnaden, beroende på ekonomi. Den som har låga inkomster behöver normalt inte betala något. Brottsoffer får i vissa fall helt gratis advokathjälp, fråga efter ett målsägandebiträde. Även i mål om tvångsvård, till exempel av barn och ungdomar med problem eller av missbrukare, betalar staten kostnaden. Denna hjälp kallas offentligt biträde. Den som fått målsägandebiträde eller offentligt biträde behöver inte betala tillbaka någon del av kostnaden. I vissa typer av migrationsmål kan även Migrationsverket eller Migrationsdomstolarna utse ett offentligt biträde.

Försäkringsskador

Har du råkat ut för en skada som kan täckas av en försäkring, t.ex. en trafikolycka, kan försäkringsbolaget i vissa fall betala kostnaden för advokatbyråns arbete med skaderegleringen. Kontakta oss för mer information.

Motparten kan få betala

I en tvist gäller som huvudregel att den part som förlorar målet ska betala alla kostnader i målet, även den vinnande partens. Vid framgång behöver det alltså inte kosta någonting alls. Om man förlorar målet kan kostnaderna ändå komma att täckas, se ”Rättsskydd i försäkring” och ”Allmän Rättshjälp” nedan.

Försäkringsskador

De flesta hem-, företags-, bil- och andra typer av försäkringar innehåller momentet rättskydd som kan täcka kostnaderna för juridisk hjälp. Försäkringen täcker även eventuell skyldighet att betala den andra partens kostnader om man skulle förlora en tvist. Advokatfirman kan hjälpa till att ansöka om rättsskydd. Självrisken är vanligen 20%, men det varierar mellan olika försäkringsbolag.

Allmän Rättshjälp

I många ärendetyper kan kostnaden täckas av staten genom den allmänna rättshjälpen som tillkommit för att ingen ska behöva stå utan biträde vid en tvist. Rättshjälpen innebär att staten står för kostnaderna, förutom en självrisk. Rättshjälpen förmedlas av advokatbyrån.

Vid Tvist

Om advokat och klient inte kan enas om kostnaden kan detta prövas av Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd.
Postadress:
Konsumenttvistnämnden
Sveriges Advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

Rulla till toppen