Våra Medarbetare

Martin Beskow

Advokat

Martin är specialiserad på brottmål, även eko-brott, och arbetar både som försvarare och målsägandebiträde. Han har även bred erfarenhet från många andra rättsområden, bland annat skadestånds-, och försäkringsrätt, tvistlösning, uppdrag som särskild företrädare m.m. Martin har arbetat på advokatbyrå sedan 1992 och var innan dess åklagare. Han har också arbetat med juridiska frågor på domstol och bank.

070-665 45 61
advokat@beskow.se

Malin Söderqvist

Advokat

Huvudsakliga arbetsområden: offentliga och privata uppdrag som försvarare i brottmål, målsägandebiträdesuppdrag, uppdrag som särskild företrädare för barn, socialrätt såsom LVU, LVM & LPT, asyl- och migrationsrätt, familjerätt, hästjuridik, vissa typer av civilrättsliga frågor, uppdrag som biträde eller god man enligt föräldrabalken i ärenden om förvaltarskap. Efter avslutade studier har Malin arbetat som föredragande jurist vid förvaltningsdomstol samt fullgjort notarietjänstgöring vid Kronofogdemyndigheten och Eskilstuna tingsrätt.

070-665 45 46
malin@beskow.se

Victoria Leinehed

Advokat

Huvudsakliga arbetsområden: offentliga och privata uppdrag som försvarare i brottmål, särskild företrädare för barn, målsägandebiträde, hästjuridik, fastighetsrätt, tvistlösning, socialrätt såsom LVU, LVM och LPT samt familjerätt. Efter avslutade studier vid Lunds universitet har Victoria arbetat vid Västmanlands tingsrätt och varit anställd vid ytterligare en advokatbyrå. Victoria är specialiserad inom området hästjuridik och driver sidan hastjuridik.com. Därutöver är Victoria ledamot i Svenska Ridsportförbundets juridiska utskott och skribent hos Hästlycka.

070-665 40 16
victoria@beskow.se

Julia Sivén

Jurist

Huvudsakliga arbetsområden: privata uppdrag som försvarare i brottmål, målsägandebiträde, familjerätt, hästjuridik, vissa typer av civilrättsliga frågor, asyl-och migrationsrätt, uppdrag som biträde eller god man enligt föräldrabalken. Julia har under pågående studier varit både praktikant och sommarnotarie hos Advokatfirman Beskow. Efter avslutade studier vid Örebro universitet påbörjade Julia sin anställning vid byrån.

070-665 45 12
julia@beskow.se

Marina Jozic

Jurist

Huvudsakliga arbetsområden: privata uppdrag som försvarare i brottmål, särskild företrädare för barn, målsägandebiträde, tvistlösning, socialrätt såsom LVM och LPT, familjerätt, uppdrag som biträde eller god man enligt föräldrabalken. Marina har tidigare arbetat som jurist vid Skatteverket under pågående studier i juridik. Marina studerade juristprogrammet vid Uppsala Universitet och fortsatte därefter studera på nivå master inom familjerätt och straffrätt vid University of Belgrade. Efter avslutade studier har hon varit anställd vid en juristfirma innan hon anställdes som föredragande jurist i Förvaltningsrätten i Falun. Hon har därefter fullgjort notarietjänstgöring vid tingsrätten i Falun. Marina talar utöver svenska och engelska även flytande serbiska, bosniska, montenegrin och kroatiska.

070 665 42 12
marina@beskow.se

Rulla till toppen