Medarbetare

Martin Beskow

Advokat


Martin är specialiserad på brottmål, även eko-brott, och arbetar både som försvarare och målsägandebiträde. Han har även bred erfarenhet från många andra rättsområden, bland annat skadestånds-, och försäkringsrätt, tvistlösning, uppdrag som särskild företrädare m.m.
Martin har arbetat på advokatbyrå sedan 1992 och var innan dess åklagare. Han har också arbetat med juridiska frågor på domstol och bank.
070-665 45 61
advokat@beskow.se

Malin Söderqvist

Advokat


Huvudsakliga arbetsområden: offentliga och privata uppdrag som försvarare i brottmål, målsägandebiträdesuppdrag, uppdrag som särskild företrädare för barn, socialrätt såsom LVU, LVM & LPT, asyl- och migrationsrätt, familjerätt, vissa typer av civilrättsliga frågor, uppdrag som biträde eller god man enligt föräldrabalken i ärenden om förvaltarskap.
Efter avslutade studier har Malin arbetat som föredragande jurist vid förvaltningsdomstol samt fullgjort notarietjänstgöring vid Kronofogdemyndigheten och Eskilstuna tingsrätt.
070-665 45 46
malin@beskow.se

Victoria Leinehed

Jurist


Huvudsakliga arbetsområden: hästjuridik, målsägandebiträdesuppdrag, privata försvararuppdrag, socialrätt såsom LVU, LVM och LPT, tvistemål, familjerätt, uppdrag som biträde eller god man enligt föräldrabalken, asyl- och migrationsrätt.
Efter avslutade studier vid Lunds universitet har Victoria arbetat vid Västmanlands tingsrätt, varit anställd vid advokatbyrå och bedrivit egen juristfirma.
Victoria är specialiserad inom området hästjuridik och driver sidan hastjuridik.com
070-665 40 16
victoria@beskow.se

Mathilda Mosslind - Föräldraledig

Jurist


Huvudsakliga arbetsområden: målsägandebiträdesuppdrag, privata försvararuppdrag, socialrätt såsom LVU, LVM och LPT, asyl- och migrationsrätt, familjerätt, vissa typer av civilrättsliga frågor, uppdrag som biträde eller god man enligt föräldrabalken.
Efter avslutade studier vid Lunds universitet har Mathilda arbetat som asylhandläggare på Migrationsverket samt fullgjort notarietjänstgöring vid Malmö tingsrätt.
070-665 45 12
mathilda@beskow.se