Medarbetare

Martin Beskow

Advokat


Martin är specialiserad på brottmål, även eko-brott, och arbetar både som försvarare och målsägandebiträde. Han har även bred erfarenhet från många andra rättsområden, bland annat skadestånds-, och försäkringsrätt, tvistlösning, uppdrag som särskild företrädare m.m.
Martin har arbetat på advokatbyrå sedan 1992 och var innan dess åklagare. Han har också arbetat med juridiska frågor på domstol och bank.
070-665 45 61
advokat@beskow.se

Malin Söderqvist - Föräldraledig

Advokat


Huvudsakliga arbetsområden: offentliga och privata uppdrag som försvarare i brottmål, målsägandebiträdesuppdrag, uppdrag som särskild företrädare för barn, socialrätt såsom LVU, LVM & LPT, asyl- och migrationsrätt, familjerätt, vissa typer av civilrättsliga frågor, uppdrag som biträde eller god man enligt föräldrabalken i ärenden om förvaltarskap.
Efter avslutade studier har Malin arbetat som föredragande jurist vid förvaltningsdomstol samt fullgjort notarietjänstgöring vid Kronofogdemyndigheten och Eskilstuna tingsrätt.
070-665 45 46
malin@beskow.se

Camilla Karapetyan

Advokat


Huvudsakliga arbetsområden: offentliga och privata uppdrag som försvarare i brottmål, målsägandebiträdesuppdrag, uppdrag som särskild företrädare för barn, socialrätt såsom LVU, LVM & LPT, asyl- och migrationsrätt, familjerätt, vissa typer av civilrättsliga frågor, uppdrag som biträde eller god man enligt föräldrabalken i ärenden om förvaltarskap.
Språkkunskaper: svenska, armeniska, ryska, engelska och tyska.
Innan Camilla avslutade sina studier genomförde hon praktik vid Advokatfirman Beskow samt arbetade som kriminalvårdare/klienthandläggare vid häktet i Västerås. Mellan år 2015-2017 var Camilla anställd som biträdande jurist vid Advokatfirman Per Svedlund AB.
070-665 41 01
ck@beskow.se

Mathilda Mosslind

Jurist


Huvudsakliga arbetsområden: målsägandebiträdesuppdrag, privata försvararuppdrag, socialrätt såsom LVU, LVM och LPT, asyl- och migrationsrätt, familjerätt, vissa typer av civilrättsliga frågor, uppdrag som biträde eller god man enligt föräldrabalken.
Efter avslutade studier vid Lunds universitet har Mathilda arbetat som asylhandläggare på Migrationsverket samt fullgjort notarietjänstgöring vid Malmö tingsrätt.
070-665 45 12
mathilda@beskow.se

Pernilla Franzén

Kamrer/Sekreterare


Pernilla är sekreterare vid byrån. Det är vanligen henne klienter och andra kommer först i kontakt med. Hon sköter all administration och planerar den dagliga verksamheten. Hon sköter även allt inom ekonomi vid byrån.
021-132610
advokat@beskow.se