Våra Medarbetare

Martin Beskow

Advokat

Martin är specialiserad på brottmål, även eko-brott, och arbetar både som försvarare och målsägandebiträde. Han har även bred erfarenhet från många andra rättsområden, bland annat skadestånds-, och försäkringsrätt, tvistlösning, uppdrag som särskild företrädare m.m. Martin har arbetat på advokatbyrå sedan 1992 och var innan dess åklagare. Han har också arbetat med juridiska frågor på domstol och bank.

070-665 45 61
advokat@beskow.se

Malin Söderqvist

Advokat

Huvudsakliga arbetsområden: offentliga och privata uppdrag som försvarare i brottmål, målsägandebiträdesuppdrag, uppdrag som särskild företrädare för barn, socialrätt såsom LVU, LVM & LPT, asyl- och migrationsrätt, familjerätt, hästjuridik, vissa typer av civilrättsliga frågor, uppdrag som biträde eller god man enligt föräldrabalken i ärenden om förvaltarskap. Efter avslutade studier har Malin arbetat som föredragande jurist vid förvaltningsdomstol samt fullgjort notarietjänstgöring vid Kronofogdemyndigheten och Eskilstuna tingsrätt.

070-665 45 46
malin@beskow.se

Victoria Leinehed

Jurist

Huvudsakliga arbetsområden: hästjuridik, målsägandebiträdesuppdrag, privata försvararuppdrag, socialrätt såsom LVU, LVM och LPT, tvistemål, familjerätt, uppdrag som biträde eller god man enligt föräldrabalken, asyl- och migrationsrätt.
Efter avslutade studier vid Lunds universitet har Victoria arbetat vid Västmanlands tingsrätt, varit anställd vid advokatbyrå och bedrivit egen juristfirma.
Victoria är specialiserad inom området hästjuridik och driver sidan hastjuridik.com

070-665 40 16
victoria@beskow.se

Mathilda Mosslind

Jurist – Föräldrarledig

Huvudsakliga arbetsområden: målsägandebiträdesuppdrag, privata försvararuppdrag, socialrätt såsom LVU, LVM och LPT, asyl- och migrationsrätt, familjerätt, vissa typer av civilrättsliga frågor, uppdrag som biträde eller god man enligt föräldrabalken.
Efter avslutade studier vid Lunds universitet har Mathilda arbetat som asylhandläggare på Migrationsverket samt fullgjort notarietjänstgöring vid Malmö tingsrätt.

070-665 45 12
mathilda@beskow.se

Frida Gustafsson

Jurist

Huvudsakliga arbetsområden: familjerätt, socialrätt såsom LVU, LVM, LPT och LRV, asyl- och migrationsrätt, privata målsägandebiträdesuppdrag, privata försvararuppdrag, civilrätt, uppdrag som biträde eller god man enligt föräldrabalken.

Efter avslutade studier vid Örebro universitet påbörjade Frida in anställning vid Advokatfirman Beskow. Dessförinnan har Frida praktiserat vid Advokatfirman Beskow och studerat Criminal Justice vid University of Central Missouri, USA. Frida har tidigare arbetat som skadereglerare vid försäkringsbolag och med juridisk rådgivning gentemot privatpersoner

070-665 45 12
frida@beskow.se
Scroll to Top